Rozwód- podstawowe zagadnienia oraz dokumenty potrzebne do rozwodu

Podstawową regulację prawną znajdziesz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym a konkretnie w art. 56 k.r., który mówi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli;- wskutek...

Chcesz uzyskać poradę prawną i dowiedzieć możliwie jak najwięcej na temat swojej sprawy? Przeczytaj krótką notkę o tym, jak przygotować się do rozmowy z adwokatem.

Pojawił się problem prawny, bo sprawa trafiła do sądu bądź otrzymałeś odpis pozwu/wniosku w sprawie sądowej? Masz obawy, że za moment staniesz się stroną postępowania sądowego? A może masz zamiar zawrzeć umowę cywilnoprawną? Chodzi Ci po głowie myśl, że trzeba uregulować sprawy spadkowe? Problemów jest wiele, ale większość z nich...

Koszty sądowe w postępowaniach cywilnych, czyli jaki wydatek czeka Cię przy wnoszeniu sprawy do sądu- wybrane zagadnienia.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 167, poz.1308 z poźniejszymi zmianami) określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty...